Tóm tắt luận văn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên

  • buidiena3
  • Topic Author
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
More
1 year 3 months ago - 1 year 1 month ago #9511 by buidiena3
Tóm tắt luận văn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên[/b]
Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của chúng tôi.
Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học Uy Tín
Tên đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học kỹ thuật y - dược Đà Nẵng
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KT-ĐG kết quả học tập của SV phù hợp với thực tiễn của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp QL hoạt động KT-ĐG KQHT của SV Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
https://luanvanviet.com/khai-niem-dac-diem-va-cac-loai-dich-vu-pho-bien-hien-nay/
Đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV đối với 8 ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy với năm học 2012 – 2013. Trên cơ sở thực trạng đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV theo học chế niên chế.
4. Giả thuyết khoa học
Hoạt động quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng đã được thực hiện trong quá trình quản lý hoạt động dạy học. Tuy nhiên, hoạt động này còn bộc lộ một số hạn chế trong quá trình quản lý về KT-ĐG KQHT của SV. Nếu có các biện pháp QL hợp lí và đồng bộ, từ khâu nâng cao nhận thức về hoạt động KT-ĐG, đến khâu tăng cường sử dụng ngân hàng đề thi và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KT-ĐG, QL hoạt động KTĐG thì việc KT-ĐG KQHT của SV sẽ nề nếp hơn và có kết quả hơn.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV Trường Đại học.
5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV ở Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.
5.3. Đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý hoạt động KT-ĐG KQHT của SV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp luận
6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
6.3. Phương pháp thống kê toán học
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương:
+ Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên
+ Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
+ Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của Luận Văn Việt.
https://twitter.com/LuanvanvietC
Last edit: 1 year 1 month ago by buidiena3.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: catux
Time to create page: 0.113 seconds
Powered by Kunena Forum