Problem with installation

  • alex lacazet
  • Topic Author
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
More
1 year 3 months ago - 1 year 1 month ago #9509 by alex lacazet
Problem with installation was created by alex lacazet
Tóm tắt luận văn về biện pháp quản lý đánh giá học sinh tiểu học
Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: luận văn thạc sĩ
Tên đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay
1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay
4. Giả thuyết khoa học
Việc đánh giá học sinh tiểu học có ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học của thầy và trò. Nếu người hiệu trưởng trường tiểu học có biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh phù hợp thì sẽ đảm bảo được các mục tiêu, nhiệm vụ đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay. mẫu slide thuyết trình luận văn
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trong bối cảnh hiện nay.
- Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đánh giá học sinh của Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
- Thu thập, tổng hợp thông tin từ các tài liệu, đề tài khoa học và giáo dục có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Các văn bản, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Bao gồm các phương pháp: điều tra, tổng kết kinh nghiệm, phỏng vấn, quan sát.
6.3. Nhóm các phương pháp hỗ trợ

7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học của Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó quan tâm đến vấn đề quản lý hoạt động đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì kết quả học tập của học sinh; đề tài không đi sâu nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá theo tiến trình tiết học. Các số liệu thông tin được thu thập từ năm học 2013 – 2014 và 2014 – 2015.
8. Cấu trúc luận văn
Nội dung luận văn gồm có ba chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trong bối cảnh hiện nay.
Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. https://luanvan24.com/
9. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Last edit: 1 year 1 month ago by alex lacazet.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
1 year 3 months ago #9510 by Claus
Replied by Claus on topic Problem with installation
Hi. It is probably not specific to CAELinux, so I suggest that you look for solutions that applies to Xubuntu 16.04 that CAELinux is based on.
That is about as helpful as I can be.

/C

Code_Aster release : STA11.4 on OpenSUSE 12.3 64 bits - EDF/Intel version

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: catux
Time to create page: 0.103 seconds
Powered by Kunena Forum